Kirjoittajasta

Erikoistunut andrologiaan, urologiaan ja seksologiaan. Minulla on laaja kokemus erilaisista andrologisista ja urologisista sairauksista kärsivien potilaiden hoidosta ja neuvonnasta.

Tutkimustyössäni ja kliinisessä käytännössäni keskityn miesten virtsa- ja sukupuolielinten sairauksien diagnosointiin ja hoitoon sekä seksuaaliterveyteen liittyviin kysymyksiin. Olen aktiivisesti mukana koulutusohjelmissa, joissa pidän luentoja ja seminaareja, joiden tarkoituksena on lisätä yleisön tietoisuutta andrologiasta ja seksologiasta.

Tehtäväni on auttaa potilaita heidän terveytensä palauttamisessa ja ylläpitämisessä tarjoamalla laadukasta ja tehokasta hoitoa. Yhdistän työssäni viimeisimmät tieteelliset edistysaskeleet ja yksilöllisen lähestymistavan jokaiseen potilaaseen pyrkien saavuttamaan optimaalisia tuloksia ja parantamaan heidän elämänlaatuaan.

2017-2024: Jatkuva aktiivinen osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin, tieteellisten artikkeleiden julkaiseminen ja osallistuminen andrologian ja seksologian asiantuntijoiden koulutusohjelmiin.

2011-2016: Johtanut andrologian ja urologian osastoa alueellisessa terveyskeskuksessa, jossa kehitettiin ja otettiin käyttöön innovatiivisia diagnostisia ja terapeuttisia menetelmiä.

2005-2010: Suoritti lääketieteen tohtorin tutkinnon, jonka väitöskirja perustui laajamittaisiin kliinisiin tutkimuksiin andrologian ja urologian alalla.

1998-2004: Kävi harjoittelu- ja jatkokoulutuskursseilla Euroopan ja Yhdysvaltojen johtavilla klinikoilla keskittyen urologisten ja seksologisten ongelmien innovatiivisiin hoitomenetelmiin.

1993-1997: Jatkoi opintojaan tohtoriohjelmassa, puolusti menestyksekkäästi väitöskirjaa ja sai lääketieteen kandidaatin tutkinnon. Tutkimus keskittyi andrologisten sairauksien uusiin diagnoosi- ja hoitomenetelmiin.

1987-1992: Suoritti urologian ja andrologian kliinisen harjoittelujakson ja sai käytännön kokemusta ja syvällistä tietoa miesten terveyden alalta.

1980-1986: Valmistui johtavan lääketieteellisen yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta lääketieteen kandidaatiksi.