Om författaren

Specialiserad på andrologi, urologi och sexologi. Jag har lång erfarenhet av behandling och rådgivning av patienter med olika andrologiska och urologiska sjukdomar.

Min forskning och kliniska praktik fokuserar på diagnos och behandling av sjukdomar i det manliga urinvägssystemet, samt frågor som rör sexuell hälsa. Jag är aktivt involverad i utbildningsprogram och håller föreläsningar och seminarier som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om andrologi och sexologi.

Mitt uppdrag är att hjälpa patienter att återställa och bibehålla sin hälsa genom att erbjuda kvalitativ och effektiv behandling. I mitt arbete kombinerar jag de senaste vetenskapliga framstegen med ett individuellt tillvägagångssätt för varje patient, i syfte att leverera optimala resultat och förbättra deras livskvalitet.

2017-2024: Fortsatt aktivt deltagande i internationella konferenser, publicering av vetenskapliga artiklar och bidrag till utbildningsprogram för specialister inom andrologi och sexologi.

2011-2016: Ledde avdelningen för andrologi och urologi vid ett regionalt medicinskt center, där innovativa diagnostiska och terapeutiska metoder utvecklades och implementerades.

2005-2010: Erhöll en doktorsexamen i medicinsk vetenskap och baserade avhandlingen på storskaliga kliniska studier inom områdena andrologi och urologi.

1998-2004: Praktik och vidareutbildning på ledande kliniker i Europa och USA, med fokus på innovativa metoder för behandling av urologiska och sexologiska problem.

1993-1997: Fortsatt utbildning inom ett doktorandprogram, framgångsrikt försvarat en avhandling och erhållit en Candidate of Medical Sciences-examen. Forskningen fokuserade på nya metoder för diagnos och behandling av andrologiska sjukdomar.

1987-1992: Genomförde en klinisk specialistutbildning inom urologi och andrologi och fick praktisk erfarenhet och fördjupad kunskap inom området mäns hälsa.

1980-1986: Examinerades med utmärkelse från den medicinska fakulteten vid ett ledande medicinskt universitet och erhöll en kandidatexamen i medicin.