Om forfatteren

Spesialisert i andrologi, urologi og sexologi. Jeg har lang erfaring med behandling og rådgivning av pasienter med ulike andrologiske og urologiske sykdommer.

Forskningen og den kliniske praksisen min fokuserer på diagnostisering og behandling av sykdommer i det mannlige urinveissystemet, samt spørsmål knyttet til seksuell helse. Jeg er aktivt involvert i utdanningsprogrammer og holder foredrag og seminarer for å øke allmennhetens kunnskap om andrologi og sexologi.

Mitt mål er å hjelpe pasientene med å gjenopprette og opprettholde helsen, og å tilby effektiv behandling av høy kvalitet. I mitt arbeid kombinerer jeg de nyeste vitenskapelige fremskrittene med en individuell tilnærming til hver enkelt pasient, med sikte på å levere optimale resultater og forbedre livskvaliteten.

2017-2024: Fortsatt aktiv deltakelse på internasjonale konferanser, publisering av vitenskapelige artikler og bidrag til utdanningsprogrammer for spesialister i andrologi og sexologi.

2011-2016: Ledet avdelingen for andrologi og urologi ved et regionalt medisinsk senter, der innovative diagnostiske og terapeutiske metoder ble utviklet og implementert.

2005-2010: Tok doktorgraden i medisinske vitenskaper på grunnlag av en avhandling basert på omfattende kliniske studier innen andrologi og urologi.

1998-2004: Praktikantopphold og videreutdanningskurs ved ledende klinikker i Europa og USA, med fokus på innovative metoder for behandling av urologiske og sexologiske problemer.

1993-1997: Fortsatte utdanningen i et doktorgradsprogram, forsvarte en avhandling og oppnådde graden Candidate of Medical Sciences. Forskningen fokuserte på nye metoder for diagnostisering og behandling av andrologiske sykdommer.

1987-1992: Gjennomførte en klinisk turnustjeneste i urologi og andrologi, og fikk praktisk erfaring og inngående kunnskap om menns helse.

1980-1986: Uteksaminert med utmerkelse fra det medisinske fakultetet ved et ledende medisinsk universitet med en bachelorgrad i medisin.